SKÅL Sverige

YOUNG SKÅL

Skål International ser framtiden i de unga professionella och de som studerar turism. Därför ser vi det som viktigt att ge fler möjligheten att gå med i Skål, genom skapandet av kategorin – Young Skål. Du har samma förmåner som en vanlig ”Aktiv medlem” men till en betydligt lägre kostnad.

Bli medlem i Young SKÅL

Du kan vara medlem i Young Skål om du uppfyller följande kriterier:

  1. Young Skål Student – är student på en auktoriserad turismutbildning som ger ett diplom/betyg efter avslutade studier. Minimum 18 år och max 27 år.
  2. Young Skål Professional – är minst 20 år och max 29 år som praktiserar eller arbetar inom turistnäringen.
  3. Young Skål Associate – är någon som fortfarande går på praktik eller projektanställning efter att ha fyllt 29 år (och max till 35 års ålder) och som ännu inte kvalificeras sig som Aktiv medlem.