SKÅL Sverige

VARFÖR SKÅL MEDLEM?

Vad är SKÅL?

“Doing Business among friends” är ett av våra ledord.

Skål är en förening för professionella inom rese- och turistnäringen som uppmuntrar till och skapar nätverk runt om i världen.

De affärsmässiga fördelarna med att vara medlem i SKÅL, är att man genom att närvara och delta i den egna klubbens aktiviteter, såväl som i de nationella och internationella kongresserna, får träffa och lära känna andra SKÅL-medlemmar. Du får möjligheter till värdefulla kontakter som är utvecklande för dina affärsrelationer och även på ett personligt/vänskapligt plan. Ska du ut och resa kontakta den lokala Skålklubben före din resa. Har du tur finns ett arrangemang eller lunch som du kan delta på.

Skål är helt opolitiskt och tar avstånd från all diskriminering av sex, ålder, ras, religion, politik eller socialt ställningstagande eller åskådning.

Skål har tre officiella språk; engelska, franska och spanska.
Skål International har runt 17 000 medlemmar i ca 400 klubbar i nära 90 länder.
Skål International har sitt huvudsäte i Torremolinos, Spanien.
Organisationen leds av en ”Executive Committee” bestående av sex medlemmar som väljs under det årliga ”General Assembly” på Världkongressen. Världskongressen hålls/arrangeras av olika länder runt om i världen.

Vision:
Vara en betrodd röst i rese- och turistnäringen.

Uppdrag:
Att genom vårt ledarskap, professionalism och vänskap, att genom vårt gemensamma arbete uppnå vår vision, maximera tillfällen för nätverkande och stödja en ansvarsfull turismnäring.

Skål’s historia börjar i Sverige
Det började med en resa till Sverige. Kort efter det att den första flyglinjen mellan Paris och Stockholm invigdes 1932, reste ett antal franska resebyråtjänstemän på en studieresa till Skandinavien. Välkomnandet i Stockholm ledde till många trevliga nya bekantskaper och en bestående vänskap. Med insikten om vikten av nära relationer med ett gemensamt mål, att utveckla och marknadsföra både nationellt och internationellt resande, beslutade de män som rest till Stockholm att grunda en permanent organisation, vars syfte var att i första hand skapa goodwill och vänskapsband inom rese- och transportnäringen runt om i världen.

Den första klubben bildades i Paris 16 december 1932. I april 1934 fanns tolv klubbar från fem länder, varav Stockholm är klubb nr 6 (grundad 1933), Göteborg nr 25 (1937) och Malmö nr 27 (1938). Det officiella namnet “Association Internationale des Skål Clubs (A.I.S.C.)”, kom till den 28 april 1934  på Hotel Scribe i Paris då Flormond Volckaert blev ”Founder President” och ses än idag som grundaren av Skål (“Father of Skål”).

Varför skall jag vara med?

Fördelarna med ett medlemskap är:

  • Ett internationellt nätverk genom medlemsregistret
  • Internationella medlemserbjudanden
  • När nöden är som störst finns möjlighet att få hjälp genom ”the Florimond Volckaert Fund”
  • Som Skål medlem är du välkommen och uppmuntras att besöka andra SKÅL klubbar.
  • Vart än du reser i världen finns ett nätverk av Skållegor, vänner och kollegor.
  • Skål News, ett magasin som publiceras kvartalsvis och E-News.

Hur blir jag medlem i Skål?
För att bli medlem i SKÅL fordras att du innehar en ledande befattning i rese- och turistnäringen och blir rekommenderad av två befintliga medlemmar. Du som anser att du har de kvalifikationer som fordras kan också ta kontakt med din närmaste SKÅL klubb och anmäla ditt intresse att bli medlem.

SKÅL förväntar sig att medlemmarna deltar i minst hälften av den egna klubbens arrangemang och välkomnar synpunkter och idéer till innehållsrika och givande program. Varje medlem har en stor uppgift i att rekommendera nya medlemmar till sin klubb, för att skapa en ännu starkare plattform i allas intresse.

Vad gör Skål?
SKÅL stöttar välgörande ändamål. SKÅLs egen fond, Florimond Volckært Fonden, hjälper genom bidrag medlemmar i SKÅL och deras familjer, som av olika orsaker har starkt behov av stöd. Det kan röra sig om assistans i olika former om någon har drabbats av en allvarlig sjukdom eller annan personlig förlust.

Mer om detta finns på www.skal.org.com under medlemslogin.

I Sverige stöder SKÅL-klubbarna NEW HOPE Reseindustrins Barnfond, som genom sitt samarbete med SOS-barnbyar har gjort insatser i Baltikum, Thailand och Sydafrika, med flera länder, för att ge utsatta barn en tryggad framtid.

Vill du veta mer?

Doing Business among friends” är ett av våra ledord.

Skål är en förening för professionella inom rese- och turistnäringen som uppmuntrar till och skapar nätverk runt om i världen.

För mer information så får ni gärna skicka in en intresseanmälan här