SKÅL Sverige

Var med och bidra till SKÅL Sveriges hållbara grundprinciper

Var med och bidra till SKÅL Sveriges hållbara grundprinciper
 

För en långsiktig och hållbar turismnäring behövs en balans i alla delar: 

  • Sociala-, miljömässiga och ekonomiska aspekter (People, Planet, Profit). 
  • Det är ett arbete som alla kan bidra till och alla kan bli hållbarare. 
  • Det handlar om att vara en del av lösningen, inte del av problemet.

Skål Sverige, med sin samlade erfarenhet och kunskap, byggd på alla medlemmars bakgrund och branschtillhörighet, ska givetvis dra sitt strå till stacken.

Därför har vi bestämt oss för att skapa ett antal hållbara grundprinciper. Välgrundade och genomtänkta som visar på den hållbara värdegrund som Skål Sverige vill stå för. Förhoppningsvis grundprinciper som även du som medlem vill stå bakom.
Nu behöver vi din hjälp!

 

ENKÄT bestående av 10 uppgifter där du kan tycka till kring hur Skål Sverige ska bidra till en hållbar och ansvarsfull turismnäring. Missa inte chansen att dela dina åsikter. Svara även om du inte kan närvara på workshopen. Ju fler åsikter desto bättre resultat.

Klicka här för att komma till enkäten 

WORKSHOP – Måndagen den 7 juni, kl. 13-15:30
Digital workshop (via Zoom) där vi går igenom bidragen i enkäten och tillsammans jobbar fram grunden för SKÅL Sveriges hållbara grundprinciper. 

Anmäl dig här!

Syftet med enkäten och workshopen

Skål Sverige som organisation består av ett stort antal medlemmar, människor som alla har olika erfarenhet och kunskap från turistnäringen. Att sätta ett antal grundprinciper för en organisation måste ske genom samverkan och dialog om de ska kunna användas som en enande kraft i en organisation.  

De svar du lämnar är anonyma och sammanställningen av alla svar kommer att användas som material i kommande workshop.

I arbetet med de hållbara grundprinciperna samarbetar Skål Sverige med Daniela Hedström och Stefan Pettersson på den positiva rebellbyrån GAMENG  www.gameng.se 

Gameng hjälper destinationer och företag både i Sverige och utomlands med långsiktiga hållbara strategier och handlingsplaner för att hitta sina mest lönsamma kunder, anpassa produkter, tjänster och utbud. Gameng är medlem i the Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

GAMENGS tjänster i korthet:

  • Skapar marknads- och kommunikationsplaner.
  • Tar fram varumärkes-, marknads- evenemangs- och målgruppsstrategier. 
  • Inspirationsföreläser om varumärken, trender, marknadskommunikation och destinationsutveckling.
  • Inspirationsworkshops kring hållbarhet, målgrupper och kundsegmentering.
  • Håller utbildningar inom bland annat affärsutveckling, marknadsföring, hållbarhets- och konceptutveckling.

Stefan och Daniela är medlemmar i SKÅL precis som du.

Välkomna!