SKÅL Sverige

Skål Internationals nya plattform!

Dra full nytta av ditt medlemskap på den nya plattformen genom att börja med att:

  • Uppdatera ditt lösenord, använd din mailadress
  • Uppdatera din profil och dina personliga uppgifter

Sen kan du börja bygg ditt nätverk genom bl.a. att:

  • Hittar medlemmar och klubbar världen över
  • Skapa medlemserbjudanden

På bilderna har länkar med instruktioner!