SKÅL Sverige

Ny styrelse Skål Stockholm

Ny styrelse för Skål Stockholm

På årsmötet den 11 februari så valdes 3 nya styrelsemedlemmar in. Välkomna Chris Jolly, Gerald Amoudruz samt Ylva Hedman. 

Styrelsen Skål International Stockholm 2021 Ser därmed ut som följer med respektive titel och funktion

 

 

Björn Arvidsson    President

 

 

Jannica Grönqvist    Club Vice President

Kommunikation, Nya plattformen, Stadgar

 

Fredrik Stamborn Secretary

Stadgar, Digitalt arkiv

 

Henrik Johansson    Club Councillor

Evenemang skapande och mottagande

 

Bo Svanberg Treasurer & International Councillor Sverige

Skattmästare och Internationella kontakter

 

Lisen Espeland Public Relations

Strategiska samarbeten/partnerskap

 

Roger Ljungström Membership Development Officer

Strategisk medlemsutveckling & Medlemserbjudanden

 

Chris Jolly Inter-Club Relations

Internationella klubbar, Partnerskap

 

Gerald Amoudruz    Public Relations

Evenemang, Medlemserbjudanden

 

Jaana Alenius   Public Relations & Past President

Nyhetsbrev & Hållbarhet

 

Ylva Hedman   Membership Development Officer

Hållbarhet, Innovation och Digitalisering & Young Skål

 

Utanför Styrelse dessutom

Liza Piotrowska    Projektledare Young Skål & Innovation

Skål Academy, Turismutbildningar mm.

 

I samband med årsmötet avgick Tapani Kauhanen och Anna Friberg ur styrelsen. Skål Stockholm tackar för er insats och hoppas vi kan se er på något framtida Skål arrangemang så vi får avtacka er på riktigt.