SKÅL Sverige

MEDLEMSREGISTER

Medlemsregistret

Här kan du som medlem i Skål International gå in på vårt internationella register för alla Skål-medlemmar.

Logga in med ditt ”Username” och ”Password”.
Username = Mailadress och Password = egetval

Mailadressen ska vara den som du valt i samband med anmälan.
Första gången ska du ha fått en inloggning där du själv får möjlighet att byta till ett eget val.

Du kan också begära ett nytt lösenord genom fliken ”Request new password” och ange mailadress.  OBS att mailadressen ska vara den du angett som huvudadress till Skål-klubben. Kontakta annars president eller sekreteraren i Skål Stockholm för hjälp.

Medlemsregistret hittar du här!

Kontrollera dina uppgifter, är det något som inte stämmer gå till Rubriken ”Forms” och välj ”Modification form”.

Här gör du dina ändringar, notera att det finns två flikar för Workplace data och Home data. När du är klar, tryck på ”send request” så skickas detta direkt till databasen.