SKÅL Sverige

26 sep – Medlemsfrukost med tema

Bemanning – Kompetens – Utbildning
Vad är branschens behov nu och i framtiden?

Hur ser framtiden ut i branschen? Finns tillräckliga utbildningsmöjligheter och hur löser vi bemanningsfrågan? Eller är det rent av så att AI tar över våra jobb?!
Vill även du ta plats på scen. Vi ger nu dig som medlem möjlighet att berätta om din verksamhet för övriga medlemmar. Max 5-7 minuter om din/er affärsidé, behov av kapital för expansion eller behov av nya partners.

Onsdag 26 september 2018, kl. 08:00 – 10:00, Sheraton Stockholm

Gratis för Skålklubbens medlemmar.
Har du en vän eller kollega som vill bli medlem? Bjud med hen utan kostnad till detta evenemang!