SKÅL Sverige

AKTIVITETER & NYHETER

Skål Europe under bildande

Cirka 12 länder och kanske 20 klubbar var samlade till den första Skål Europe kongressen i Paris. Björn Arvidsson och Bo Svanberg var de enda deltagarna från nordiska klubbar.

Läs mer »

26 sep – Medlemsfrukost med tema

26 sep – Medlemsfrukost med tema Bemanning – Kompetens – Utbildning Vad är branschens behov nu och i framtiden? Hur ser framtiden ut i branschen? Finns tillräckliga utbildningsmöjligheter och hur löser vi bemanningsfrågan? Eller är det rent av så att AI tar över våra jobb?! Vill även du ta plats på scen. Vi ger nu dig som medlem möjlighet

Läs mer »